Cải tiến là điều cốt lõi ở Rollepaal

Cải tiến là điều cốt lõi ở Rollepaal

Trong quy trinh sản xuất ống nhựa, cải tiến không hẳn là công việc của văn phòng. Vì thế, Rollepaal chủ động hợp tác toàn cầu với khách hàng, nhà cung cấp nguyên liệu và phụ gia, trường đại học, viện công nghệ để kết hợp sáng tạo giữa kiến thức với kinh nghiệm và bí quyết nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
 
Hầu hết cải tiến của Rollepaal đều xuất phát từ hợp tác chặt chẽ với một hoặc nhiều khách hàng, và ngược lại khách hàng cũng được hưởng lợi thế khi là người đầu tiên trên thị trường sử dụng công nghệ mới nhất từ Rollepaal.

Những cải tiến gần đây:
        •     Công nghệ đùn ống O-PVC RBLUE (định hướng 2 trục trong dây chuyền)
  •     Đầu khuôn đa lớp RMD 6 cho các ứng dụng đa độ nhớt
  •     Nạp liệu trực tiếp cho CaCO3 (RDA) trong dây chuyền đùn ống PVC
  •     Thay đổi khuôn nhanh
  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach