Công nghệ O-PVC trên tạp chí KWD global pipe.

Công nghệ O-PVC trên tạp chí KWD global pipe.

Rollepaal đã có mặt và trình bày công nghệ O-PVC tại Hội nghị Ống nhựa Moscow 2013. Tin dưới đây được đăng trong tạp chí KWD-globalpipe.

Mặc dù PVC-O (hay O-PVC) đã tồn tại 4 thập kỷ qua, nhưng chỉ mới bùng nổ 10 năm gần đây do sự phát triển của công nghệ và sự ra đời của các tiêu chuẩn quốc tế. Rob Spekreijse, Giám đốc Điều hành của Rollepaal phát biểu tại Hội nghị Ống nhựa Moscow 2013.

Yêu cầu bảo vệ môi trường đòi hỏi giảm sử dụng nguyên liệu và năng lượng, giảm hiệu ứng carbon khiến PVC-O trở thành một giải pháp cho những năm sắp tới, đặc biệt là ống dẫn nước, nước sạch cũng như nước thải.

Lợi thế của PVC-O so với các vật liệu không phải từ gốc polyme khác (non-polymer) áp dụng cho ống là khó có thể tưởng tượng. Không chỉ hiệu ứng carbon của PVC-O vượt xa so với ống gang truyền thống, mà độ ăn mòn - vấn đề chính của ống gang lại là lợi thế của PVC-O. Các điểm mạnh khác của PVC-O cũng được đề cập và thảo luận tại hội nghị. Thông tin mới nhất cho rằng, trong việc lắp đặt đường ống, PVC-O cũng là giải pháp tốt hơn PO (ví dụ PE100).

Cho đến nay, có bốn công nghệ sản xuất PVC-O, bao gồm hai giải pháp tách biệt dây chuyền đùn (off-line) và hai giải pháp trong dây chuyền đùn (in-line) được phát triển trong 40 năm qua. Các giải pháp này đã được mô tả và so sánh với nhau trong hội nghị.

PVC-O là giải pháp bền vững và tin cậy với tiềm năng phát triển rộng rãi.
  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach